Інтерактивне навчання. Методи і техніки, які використовуються на заняттях в АРТ ЛЕГО

Інтерактивне навчання. Методи і техніки, які використовуються на заняттях в АРТ ЛЕГО

Організація інтерактивного навчання на заняттях в АРТ ЛЕГО завжди включає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем. Воно об’єктивно сприяє формуванню цінностей дитини, навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії між дітьми.

Інтерактивні методи навчання це гру­пове навчання, навчання у грі, навчан­ня у дискусії, ігрова ситуація і навчально – рольова гра.

Працюючи на заняття у малих групах дітей, які об’єднаних спіль­ною метою або завданням, вчитель керує роботою кожної дитини опосередковано, че­рез завдання, якими він спрямовує діяльність гру­пи. Таке навчання відкриває можливості співпраці зі своїми ровесниками, дає змогу реалізу­вати природне прагнення кожної дитини до спілку­вання, сприяє досягненню дітьми вищих результатів.

Мозковий штурм також є прекрасним методом для використання досвіду дітей з метою розв’язання проблем та розробки ідей. Є, однак, дуже специфічні правила й основні принципи для мозкового штурму, яких потрібно дотри­муватись. Мозковий штурм спрацьовує найкраще в групах по 5—7 осіб.

Тут важливо заохочувати кількість, а не якість ідей.
Щоб збільшити появу нових ідей, важливо надати учням певний час на роздуми і після декількох хвилин розпочинати знову.
Серед правил мозкового штурму є два правила: жодної критики і запозичення інших ідей є нормальним явищем…

Мозковий штурм може бути проведеним у двох групах — тоді кожна група поширює список, який складається з огляду на список інших.

Також в навчанні використовуються імітації, рольо­ві ігри, драматизація. Дітям надають максимальну свободу інтелектуальної діяльності, що обмежується лише конкретними правилами гри. Діти самі обира­ють свою роль у грі; висуваючи припущення про ймо­вірний розвиток подій, створюють проблемну ситуацію, шукають шляхи її вирішення, покладаючи на себе відповідальність за обране рішення. Вчитель в ігровій моделі — інструктор, суддя-рефері, тренер, головуючий, ведучий. У зміст ситуації закладено необхідну суму знань, умінь і навичок, якими повинні оволодіти учасники. Ігрова ситуація сприяє посиленню емоційно-психологічного стану, активує внутрішні стимули до навчальної роботи, знімає напругу, втому.

Завдяки рольовій грі відбувається психологічна переорієнтація дітей. Кожний починає розуміти, що він уже не просто учень, який відповідає перед учителем, а особа, яка має певні права й обов’язки та несе відповідальність у прийнятті рішення. Такий метод інтенсифікує розумову працю учасників, дозво­ляє швидше і краще засвоїти запропонований матеріал. Крім того, він сприяє професійній орієнтації дітей.

Важливим засобом пізна­вальної діяльності є диску­сія — широке публічне обговорення спірного питан­ня. Дискусія сприяє розвитку критичного мислення, дає змогу визначити власну позицію, формує нави­чки відстоювання своєї особистої думки, поглиблює знання з даної проблеми.

Давайте підсумуємо. Використання ігрових методів сприяє позитивній зміні рівнів активності дітей: від репродуктивного через пошуковий до творчого. Тут допомагає логічне використання даних методів від більш простих (ігри-вправи) до складних (рольові). Ігрові методи впливають на розвиток логічного мислення, теоретичних знань і практичних умінь та навичок, самостійності та самоосвіти, співробітництва.

Інтерактивне навчання – чому варто відвідувати інтерактивні заняття в АРТ ЛЕГО:
– ми не ставимо собі за мету будь-якою ціною навчити чогось дитину,
– ми створюємо умови для дитини, щоб вона могла полюбити сам процес дослідження і навчання,
– ми показуємо дитині шлях і дозволяємо їй самостійно творити,
– на заняттях ми використовуємо також інтерактивні засоби (комп’ютери, інтерактивну дошку),
– наші інтерактивні заняття всебічно розвивають і навчають дитину.

Запрошуємо Вас у наші студії-школи АРТ ЛЕГО!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *